Celoroční hra Plamen

ročník 2012/2013

bude doplněno

ročník 2011/2012

Shrnutí úspěchů mladých hasičů v sezoně 2011 / 2012


Alena Fibichová - dorost

Okresní kolo -  2. místo

První kolo celoroční hry Plamen dorostu

 • v závodě požární všestrannosti (branný závod), obsadila 1. místo.

Další kola celoroční hry Plamen dorostu

 • v testových otázkách s požární tematikou, obsadila 1. místo,
 • v dvojboji obsadila 3. místo,
 • v běhu na 100 m překážek obsadila 3. místo.

Celkově se tak umístila na 2. místě v okrese Mělník a tím si zajistila postup na krajské kolo soutěže v Rakovníku.

Krajského kolo - 3. místo

 • v běhu na 100m překážek obsadila 3. místo,
 • v testových otázkách se umístila na 1. místě,
 • v dvojboji obsadila 5. místo.

Celkově se umístila na 3. místě v krajské soutěži a zajistila si tak postup na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Sokolově.

Republikové kolo - 29. místo

Na Mistrovství ČR v požárním sportu, ve velké konkurenci těch nejlepších, se umístila na 29. místě.

Okresní kolo za ženy SDH Tuhaň

 • v běhu na 100m překážek obsadila 2. místo,
  .  

 Za tuto reprezentaci ve všech soutěžích a na Mistrovství ČR v požárním sportu patří velká gratulace a poděkování.


Ladislav Pitrmoc - dorost

Okresní kolo -  1. místo

První kolo celoroční hry Plamen dorostu

 • v závodě požární všestrannosti (branný závod), obsadil 4. místo.

Další kola celoroční hry Plamen dorostu

 • v testových otázkách s požární tematikou, obsadil 1. místo,
 • v dvojboji obsadil 1. místo,
 • v běhu na 100 m překážek obsadil 1. místo.

Celkově se tak umístil na 1. místě v okrese Mělník a tím si zajistil postup na krajské kolo soutěže v Rakovníku.

Krajského kolo - 10. místo

V krajském kole se umístil v první desítce a to na 10. místě. I Láďovi patří velké poděkování a gratulace za reprezentaci našeho SDH.


Starší žáci

Andrea Golbrichová, Milan Vágner, Anna Chramostová, David Fibich, Lukáš Pitrmoc, Jakub Khorel, David Kvída, Anna Pelantová, Denisa Prantlová, Kristina Hrdá, Marek Plzák a Filip Hrdlička

Okresní kolo -  3. místo

První kolo celoroční hry Plamen dorostu

 • v závodě požární všestrannosti (branný závod), obsadilo družstvo 5. místo.

Výsledky ve štafetách:

 • ve štafetě na 4 x 60 m překážek 4. místo,
 • ve štafetě CTIF 3. místo.

Výsledky v útocích:

 • ve štafetě požárních dvojic obsadilo družstvo 5. místo,
 • v požárním útoku CTIF 5. místo,
 • v královské disciplíně požární útok, stejně jako v minulém ročníku, obsadili starší žáci 1. místo.   

Požárním útoku o pohár a. s. Vitana Byšice - 1. místo


Útoky

 • V sobotu xx.xx 2012 proběhla v Tuháni 3. část, II. kola celoroční hry Plamen

Požární dvojice - 5. místo

Útok CTIF - 5. místo

Požární útok - 1. místo

Štafety

 • V sobotu xx.xx 2012 proběhla 2. část, II. kola celoroční hry Plamen ve štafetě 4 x 60m a ve štafetě CTIF

4 x 60m - 4. místo

CTIF - 3. místo

ZPV

 • V sobotu 8. října 2011, proběhl závod hasičské všestrannosti v Úžicích - soutěž mladých hasičů a dorostenců

První kolo nového ročníku hry Plamen proběhlo v Úžicích. Jedná se o závod hasičské všestrannosti, kdy soutěžní družstva v počtu pěti soutěžících vyběhnou na trať, která je umístěna v mírně zvlněném terénu a vyznačena barevnými fáborky. Na trati jsou rozmístěna a viditelně označena stanoviště 1 - 6. Trať je pro mladší kategorii dlouhá cca 2 km a pro starší cca 3 km. Naše SDH reprezentovaly dvě družstva starších, jedna dorostenka a jeden dorostenec.

Starší žáci: 5. místo

První stanoviště: střelba ze vzduchovky, druhé stanoviště: základy topografie, třetí stanoviště: uzlování, čtvrté stanoviště: základy první pomoci, páté stanoviště: požární ochrana, šesté stanoviště: překonání překážky po vodorovném laně.

Soutěže se zúčastnila dvě družstva starších. Družstvo A ve složení: David Fibich, Andrejka Golbrichová, Milan Vágner, Jakub Khorel a vypůjčený člen Péťa Lelek z Blat.
Družstvo B ve složení: Andrea Vanucci, Karina Pšeničková, Kristina Hrdá, Anička Pelantová, Davídek Kvída.

Družstvo A obsadilo 5. místo a to je dobrý vstup do dalších kol soutěže. Jooo, kdyby se někteří naučili to co měli, mohli skončit i výše.. :-P Družstvo B pro zranění jedné členky na trati soutěž nedokončilo.

Dorost

Podobné úkoly na trati plní i dorostenci. Pro dorostenky měří trať cca 4 km, pro dorostence cca 5 km. Část trati není značena fáborkama a zúčastněný se pohybuje pouze podle azimutu.
První stanoviště: střelba ze vzduchovky, druhé stanoviště: šplh na laně (zde byl nahrazen překonáním překážky na vodorovném laně), třetí stanoviště: přeskok přes vodní příkop, čtvrté stanoviště: určování PHP a věcných prostředků PO, páté stanoviště: optická signalizace, šesté stanoviště: základy první pomoci.

Alena Fibichová - 1. místo

Jako dorostenka reprezentovala naše SDH Alča Fibichová. Zde jsme dosáhli na medaile. A to přímo na ty nejcennější. Na zlato. Alča soutěž vyhrála. Porazila s dostatečným náskokem své soupeřky a tím si zajistila vynikající vstup do dalších kol soutěže. Krásné 1. sto. Gratulujeme Álo.

Ladislav Pitrmoc - 4. místo

Jako dorostenec se zúčastnil Láďa Pitrmoc, který obsadil hezké 4. místo. I jemu patří gratulace. Stejně jako Ála a starší žáci, má i on zajištěn hezký vstup do dalších kol soutěže.

Gratulace patří všem zúčastněným. Všichni se této soutěže zúčastnili úplně poprvé. Hezká umístění všech družstev!! Gratuluji Vám všem.

ročník 2010/2011

 • Krajské kolo celoroční hry Plamen mladých hasičů a dorostu v Sedlčanech 24. - 26. června 2011

V pátek 24. až neděli 26. června 2011 proběhlo krajské kolo mladých hasičů a dorostu v Sedlčanech. Naši mladí hasiči do bojů nezasáhli, ale opět z našich řad byla oslovena družstvem SDH Tuháň Alča Fibichová, aby je na této soutěži reprezentovala.

Útoky

 • V sobotu 28. května 2011 proběhla 3. část, II. kola celoroční hry Plamen - soutěž mladých hasičů

Jedna se o závěrečné závody před postupem na krajskou soutěž mladých hasičů. Soutěžilo se v soutěži požárních dvojic, v útoku CTIF a v požárním útoku.

Požární dvojice - 5. místo

Jedná se o soutěž, v našem případě pětičlenného družstva, kdy na pokyn startéra vyběhne velitel družstva Jiří Vokoun, běží k metě ve vzdálenosti 37m, oběhne ji a vrátí se zpět na startovní čáru. Předá štafetu první dvojici, která se vyzbrojí nářadím. Jakub Khorel - smotaná hadice, Alena Fibichová - proudnice. Soutěžící vyzbrojený hadicí ji rozvine u označené mety a připojí jednu spojku k hydrantovému nástavci. Druhou spojku podá druhému/hé z dvojice a ten ji připojí na proudnici a natáhne hadici. Oba oběhnou metu a vrací se zpět na startovní čáru, kde předají štafetu druhé dvojici. David Fibich - proudnice, Milan Vágner - smotání hadice. Tato dvojice běží k metě a na zpáteční cestě jeden z dvojice rozpojí proudnici od hadice a hydrantového nástavce a druhý z dvojice ji smotá a po smotání doběhne do cíle.

V této soutěži jsem měli pěkný čas, ale dopustili jsem se dvou chyb, za které jsem dostali 2 x 10 vteřin penalizace, takže jsem obsadili 5. místo.

Útok CTIF

Jedná se o soutěž, kde je obsaženo snad vše z požárního sportu. Na tuto soutěž jsem neměli dostatek času a nářadí na natrénování, proto jsem se jí nezúčastnili. Na příští rok jsme přípraveni toto natrénovat a uspět a tím získat potřebné body do okresní soutěže.

Požární útok - 1. místo

Jedná se soutěž, kdy sedm členů družstva pomocí motorové stříkačky a hadic vytvoří kompaktní hadicové vedení a snaží se uspět nastříkáním vody do terčů ve vzdálenosti 40m od základny.

Na postu strojníka byl Jakub Khorel, na savicích Jiří Vokoun a Milan Vágner, který spojil i "B" hadice na mašinu, koš měla na starosti Andrea Golbrichová, na postu rozdělovače se ukázal David Fibich, který stejně jako Kuba a Andrea mají s tímto zkušenosti i v soutěžích za muže, na pravém proudu byl Davídek Kvída, který svým věkem, ale rozhodně ne umem, ještě patří do kategorie mladší žáků a na levém proudu Alča Fibichová.
V této soutěži jsme obsadili vynikající 1. sto. Gratulujeme všem zúčastněným :-)

Štafety

 •  V sobotu 7. května 2011 proběhla 2. část, II. kola celoroční hry Plamen ve štafetě 4 x 60m a ve štafetě CTIF - soutěž mladých hasičů

4 x 60m - 2. místo

Jedná se soutěž dvou čtyřčlenných štafet na 4 x 60 m. Každá štafeta má jeden pokus. Do výsledku se započítává lepší čas.

Složení štafet:
První štafeta:
Přeběhnutí kladiny - Kristina Hrdá, přeskočení 80 cm vysokého břevna - Bára Kutilová, přenesení hasícího přístroje - Anička Pelantová, hadice s rozdělovačem - Kačka Nová
.

Druhá štafeta:
Přeběhnutí kladiny - David Fibich, přeskočení 1,5m vysoké bariéry - Jiří Vokoun, přenesení hasicího přístroje - Jakub Khorel, hadice a rozdělovač - Ala Fibichová.

První štafeta po lehkém zaváhání měla neplatný pokus. :-( Druhá štafeta zaběhla skvělý čas 51:97 sekund a vybojovala družstvu SDH v okresním kole krásné 2. místo :-) GRATULUJEME.

CTIF - 3. místo

Naše první štafeta si neúspěch ze štafety na 4x60m vynahradila ve štafetě CTIF. Jedná se soutěž, kde všech 9 zúčastněných členů SDH (dvě předchozí štafety + jeden další člen) plní na okruhu dlouhém 400m podobné úkoly jako v předchozí disciplíně, doplněné o další úkoly. Naším dalším členem, který zasáhl do bojů o cenné body byl Milan Vágner. Kompletní družstvo se v okresním kole, ve štafetě CTIF, umístilo na skvělém 3. místě :-) GRATULUJEME

ZPV

Bez účasti. Družstvo MH SDH se ještě spoutěží nezúčastnilo.

Předpověď počasí
P4300646.JPG

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Tísňová linka: 112


20. 6. Květa

Zítra: Alois

gratulujeme

Příbuzné servery:

HZS ČR

 

Hasiči.cz

 

Hasičský portál.cz

 

Požáry.cz - ohnisko žhavých zpráv

 

Vše o požárním sportu

 

HZS Tatra Kopřivnice

 

sklon 45st, při kterém ještě může za jízdy použít dělo

 

TOPlist

Návštěvnost stránek

022658